Suparat Computer Corp.,Ltd.
Modern Business Software

บริหารธุรกิจให้ง่ายขึ้นด้วยระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ที่พร้อมรองรับการต่อยอดทางธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น

Modern Business Software

ช่วยบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งงานบัญชี ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เช่า ยานยนต์ จัดการอะไหล่ ศูนย์บริการ และงานทะเบียน ประกันภัย พรบ.

Modern Business Software Report

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารงานออนไลน์
จัดการระบบงานอย่างรวดเร็ว ด้วยการคำนวณการสั่งซื้อสินค้า และการคำนวณค่างวดอัตโนมัติ เพียบพร้อมด้วยการจัดการงานเอกสารทางการเงิน และรายงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของสาขาที่อยู่คนละพื้นที่ได้
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และสะดวกสำหรับทุกคนในองค์กร
โดยมุ่งเน้นความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ  และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานประจำให้น้อยที่สุด
บริหารงานศูนย์บริการและโชว์รูม ด้วยชุดโปรแกรม MBS
ครบถ้วนทุกขั้นตอนในหนึ่งเดียว บริหารจัดการด้านการขายทั้งขายสด,ขายส่ง,ขายไฟแนนซ์ จัดการงานเช่าซื้อ งานเกี่ยวกับทะเบียนพร้อมด้วยงานสต็อคอะไหล่และศูนย์ซ่อมบริการ รวมทั้งงานออกเอกสารต่างๆได้อย่างครบถ้วน
บริการออกแบบ Website เพื่อธุรกิจที่หลากหลาย
จัดทำ Website แนะนำธุรกิจ หรือ ซื้อขายออนไลน์ ให้ธุรกิจของท่านสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและก้าวทันยุคสมัย

PRODUCTS OF SUPARAT COMPUTER

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

Modern Business Accounting

MBA โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ช่วยให้งานบัญชีเป็นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นเพราะข้อมูลจากทุกโปรแกรมของสุภรัตน์ฯ ได้เชื่อมเข้ากับโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติ โดยรูปแบบการลงบัญชีสามารถปรับเปลี่ยนเองได้อย่างอิสระ ครบถ้วนด้วยการคุมระบบเช็ค ตรวจสอบสถานะเช็คได้ทุกขั้นตอน ระบบสินทรัพย์ มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ ระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และรายวันทั่วไป รวมถึงการรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และรายงานงบต่างๆอย่างครบถ้วน อ่านต่อ

Motor Car System

MCS โปรแกรมซื้อขายรถ และโชว์รูม เป็นระบบงานที่เหมาะกับธุรกิจยานยนต์ทุกประเภท รองรับงานการจัดซื้อ รับเข้าสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคุมงานขาย ทั้งการจองรถ ขายเงินสด ขายเชื่อ ขายส่งไฟแนนซ์ ขายส่งเอเย่น เชื่อมต่อกับระบบทะเบียน เช่าซื้อ และระบบศูนย์บริการ งานเอกสารด้านการเงินและการออกใบกำกับภาษี ระบบมีรายงานสำหรับผู้บริหาร รายงานเพื่อตรวจสอบการขายและอีกหลายรายงาน เพือช่วยให้สามารถจัดสรรสินค้าและวิเคราะห์ผลประกอบการเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

Hire Purchase System

HPS โปรแกรมเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ไฟแนนซ์ โปรแกรมสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่งหรือไฟแนนซ์ มีระบบควบคุมและตรวจสอบลูกหนี้ที่ยังผ่อนชำระ และค้างชำระทั้งหมด ช่วยให้ท่านไม่พลาดในการตรวจสอบสถานะลูกหนี้ การติดตามหนี้ค้างชำระ และการนำส่งภาษีค่างวดที่ตรง Due รวมทั้งการออกเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการประเมินผลการจัดเก็บค่างวด และการออกเอกสารติดตามหนี้ที่ครบทุกขั้นตอน อ่านต่อ


Parts and Service System

PSS โปรแกรมขายอะไหล่และศูนย์บริการ เหมาะสำหรับกิจการ ขายอะไหล่ และศูนย์บริการยานยนต์ทุกประเภท ช่วยให้สามารถจัดการงานสินค้าด้านสินค้าคงคลังได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ระบบการนับสต๊อก การคำนวณการสั่งซื้อ การรับออเดอร์สินค้า,การสร้างบาร์โค้ด,การขาย,การรับงานซ่อมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการออกใบกำกับภาษี และรายงานเกี่ยวกับสินค้าและงานบริการให้ใช้เพื่อบริหารงานอย่างครบถ้วน กว่า 30 รายงาน อ่านต่อ

Register and Insurance System

RIS   โปรแกรมทะเบียน ประกันภัย พรบ. เพื่อรองรับงานที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ ต่อทะเบียนรถ พรบ. และการทำประกันภัยของรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งสามารถเชื่อมข้อมูลกับโปรแกรมซื้อขายรถ โปรแกรมเช่าซื้อ และรถเช่า ช่วยให้สามารถตรวจสอบขั้นตอนต่างๆเกียวกันงานทะเบียนได้ตั้งแต่เรื่มรับเรื่องจากลูกค้า ส่งเรื่องไปขนส่ง จนกระทั่งส่งเอกสารให้ลูกค้า คุมเรื่องรายรับ รายจ่าย และเงินที่เบิกเพื่อไปดำเนินงานที่ขนส่งเพื่อสรุปรายได้ที่แท้จริงในการลงบัญชีได้ รวมถึงการให้บริการลูกค้า และตอบคำถามลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น อ่านต่อ

Automobile Rental System

ARS โปรแกรมรถเช่าระยะสั้น เพื่อรองรับธุรกิจรถเช่า ให้บริการกับลูกค้าได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คุมงานด้านเอกสารสัญญา การต่อสัญญาเช่า การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์เสริมต่างๆ และการออกเอกสารใบกำกับภาษี คุมการตรวจสภาพก่อนส่งให้ลูกค้าและรับคืนรถจากลูกค้า  อ่านต่อ

MBS - Report

MBSR รายงานผู้บริหารบนเว็บไซต์ รายงานนี้ทำขึ้นสำหรับให้ผู้บริหารสามารถดูรายงานผ่านเว็บไซต์ทั้งบนมือถือ โน๊ตบุ๊ค แท็ปเล็ท ซึ่งช่วยให้ท่านสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างที่ท่านอยู่นอกบริษัท โดยรายงานจะมีส่วนที่แสดงกราฟเปรียบเทียบต้นทุน รายได้ และกำไร กราฟแสดงแนวโน้มการขายสินค้า แสดงรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมขายรถ แสดงรายรับ-รายจ่าย และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขาย  อ่านต่อ

Suparat Computer Corp.,Ltd.


อุปกรณ์เสริม


IP Address:
44.210.151.5
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)