โปรแกรมทะเบียน พรบ. ประกันภัย

         ในการเข้าใช้งานโปรแกรมทุกครั้ง user จะต้องใส่รหัสผ่านในการ Log in เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล โดย Log in ที่ใช้จะมีการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแต่ละเมนูตามหน้าที่การทำงานของ user รวมถึงสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานต่างๆ มีการกำหนดขอบเขตการทำงานของผู้ใช้งานตามตำแหน่งงาน เช่น สิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิกเอกสาร สิทธิ์ในการสั่งพิมพ์เอกสารซ้ำ เป็นต้น

         โปรแกรมมีการจัดเก็บข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูลลูกค้า หากท่านใช้โปรแกรมขายรถ หรือโปรแกรมเช่าซื้อควบคู่ด้วยผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลลูกค้าจากโปรแกรมเหล่านี้มาสร้างเป็นข้อมูลลูกค้าของโปรแกรมทะเบียน พรบ. ประกันภัยได้  ทั้งนี้โปรแกรมยังรองรับการดึงข้อมูลลูกค้าผ่านเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โปรแกรมยังจัดเก็บข้อมูลผู้รับดำเนินการงานทะเบียน เมนูการกำหนดค่าพรบ.ซึ่งแบ่งตามลักษณะรถแต่ละซีซี กำหนดค่าบริการอื่นๆ กำหนดรายการเอกสารของแต่ละงานที่ต้องใช้ตรวจสอบการรับคืนจากขนส่งและส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งข้อมูลเหล่านี้ระบบจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการทำงานในเมนูต่างๆของโปรแกรมทะเบียน พรบ. ประกันภัย